Bestuur

Het bestuur wordt gekozen uit en door de koorleden.
Voorzitter:               Wim Littel
Secretaris:              Ineke Tilman
Penningmeester:    Wim Jongejan
Lid:                          Froukje Boukes